Informace o instituci Archiv Nová Huť - Ostrava

Ukládání a archivování písemností ve smyslu zákona o archivnictví, uložení archiválií a vedení evidence a metodické vedení spisoven.

Kde nás najdete?

Zobrazit